Seurakuntapastorin virka

Sääksmäen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka, joka täytetään 1.12.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.

Seurakuntapastorin pääasialliset tehtävät:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Sielunhoitotyö
- Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön
teologisena asiantuntijana toimiminen sekä pyhäkoulutyöstä vastaaminen (40 % työajasta)
- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Ilmoittautumiset 7.10.2018 klo 16 mennessä KirkkoHR:n verkkolomakkeella. Liitetiedostoksi verkkolomakkeelle liitetään omasta tuomiokapitulista kirkon nimikirjanote.

Lisätiedot: kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

HAKEMUS KirkkoHR:ssa