Sääksmäen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi valittiin Timo Waris

4.2.2022

Kirkkovaltuusto valitsi Sääksmäen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi Timo Wariksen

Vaalissa annettiin 24 ääntä, joista 23 ääntä sai Waris. Yksi äänestyslipuista oli tyhjä.

Hakijoiden esittelyssä lääninrovasti Seppo Jarva totesi, että kahdesta jäljellä olevasta ehdokkaasta Timo Waris täyttää parhaiten seurakunnan hakijalle asettamat erityiset tarpeet.

Waris työskentelee tällä hetkellä vs. kirkkoherrana Kokemäen seurakunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut Puolustusvoimien palveluksessa sotilaspappina ja viimeksi kenttärovastina.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Anja Peräkääly ja vaalityöryhmän puheenjohtajana Erkki Eteläniemi.

Kirkkovaltuuston kokous striimattiin seurakunnan YouTube-kanavalle ja se on katsottavissa tästä linkistä:

https://youtu.be/LEl0ns1BS8A

Virka tuli avoimeksi, kun nykyinen kirkkoherra Markku Antola ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.8.2022 alkaen.

21.1.22

Kirkkoneuvosto esittää Timo Warista kirkkoherranvirkaan

Kirkkoneuvosto kokoontui 19.1. käsittelemään Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran vaalia.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran virkaan valitaan Timo Waris.

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran 3.2.22 pidettävä kokouksessa Pappilanniemen

kurssikeskuksessa. Kokous striimataan ja se on nähtävissä seurakunnan YouTube-kanavalla.

17.1.22

Kirkkoherranvaalin loppumetreillä jatkaa kaksi hakijaa

Kirkkoherranvaalissa ehdolla ollut Mika Juppala on 12.1.22 antamallaan ilmoituksella Tampereen tuomiokapitulille peruuttanut hakemuksensa eli hän vetäytyy Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranvaalista.

Hakijoita on nyt jäljellä kaksi: Tero Kuparinen ja Timo Waris.

Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen valittavasta henkilöstä keskiviikkona 19.1.22.

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran 3.2.22 pidettävä kokouksessa Pappilanniemen kurssikeskuksessa.

Sääksmäen seurakunnan uusi kirkkoherra valitaan 3.helmikuuta

5.1.2022

Kirkkoherranvaalin seuraavat askeleet:

13.1. infotilaisuus/2.vaalipaneeli Pappilanniemen kurssikeskuksessa kirkkovaltuuston jäsenille (tilaisuus on yksityistilaisuus),

19.1. kirkkoneuvosto tekee esityksen valittavasta henkilöstä kirkkovaltuustolle,

3.2. klo 18 kirkkovaltuuston kokous Pappilanniemessä, tulosten julkaiseminen. Kokous striimataan seurakunnan YouTube-kanavalle.

​​​​​​

​​​​​​Kirkkoherranvaalissa jatkaa kolme hakijaa

1.12.2021 klo 12:58

​​​​​Kirkkoherranvaalissa ehdolla ollut Arni Hukari on 1.12.21 antamallaan ilmoituksella Tampereen tuomiokapitulille peruuttanut hakemuksensa eli hän vetäytyy Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranvaalista.

Hakijoita on nyt jäljellä kolme: Mika Juppala, Tero Kuparinen ja Timo Waris.

Samalla kirkkoherranvaalin aikataulu muuttuu ja kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran helmikuussa 2022 pidettävässä vaalikokouksessa.

Kirkkovaltuuston jäsenille pidetään vaalipaneeli, johon osallistuvat jäljellä olevat hakijat.

Vaalipaneeli pidetään 13.1.2022 klo 18.00 Pappilanniemen kurssikeskuksessa. Tilaisuus on kirkkovaltuuston infotilaisuus.

 

Tampereen tuomikapitulin kelpoisuuspäätös

17.11.2021

Tampereen tuomiokapituli on kokouksessaan 17.11.21 todennut, että Arni Hukari, Mika Juppala, Tero Kuparinen ja Timo Waris ovat kelpoisia hakemaan Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran virkaa. Kirkkoherranvaalin toimittaminen siirtyy kirkkovaltuuston tehtäväksi.

Kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran 13.1.2022 pidettävä kokouksessa.

Neljä hakijaa kirkkoherran virkaan

Sääksmäen seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra, seurakunnan hallinnollinen ja hengellinen johtaja alkuvuodesta 2022.   

Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet Arni Hukari, Sääksmäen seurakunnan vt. kappalainen, Mika Juppala, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntapastori, Tero Kuparinen, Akaan seurakunnan kappalainen ja Timo Waris, Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherra.

Sääksmäen uusi kirkkoherra valitaan seurakunnan esityksen ja tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti välillisellä vaalilla, jonka suorittaa kirkkovaltuusto. Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston 25 jäsentä.

Kirkkojärjestyksen mukaisesti valtuusto ”valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jonka tuomikapituli on todennut kelpoiseksi virkaan.”

Virka tuli avoimeksi, kun nykyinen kirkkoherra Markku Antola ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.8.2022.

 

Kenestä uusi kirkkoherra Sääksmäen seurakuntaan? - Vaalipaneeli torstaina 25.11. klo 18.00 Kappelikirkossa, Kangaskatu 4. Avoin keskustelutilaisuus. Juontajina päätoimittaja Mari Tuohiniemi Valkeakosken Sanomista ja seurakuntapastori Teemu Salminen Sääksmäen seurakunnasta. Vaalikahvit ja mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin klo 17.00.  Voit lähettää kysymyksiä 18.11. mennessä marjaana.paso@evl.fi

 

Valintaprosessi toteutetaan tuomiokapitulin ja seurakunnan yhteistyönä

Kirkkoherran välillinen vaali toteutetaan hiippakunnan tuomiokapitulin ja seurakunnan yhteistyönä. Tavoitteena on, että seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet tulisivat huomioiduksi valinnassa.

Sääksmäen seurakunnassa kirkkoherran viran erityisiksi tarpeiksi määriteltiin:

- sitoutumista kirkon strategiassa hyväksyttyihin arvoihin: kirkon yhteinen usko, avoimuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisyys

- kykyä toimia hengellisenä johtajana ja johtaa strategiatyötä muuttuvassa ympäristössä

- muutosjohtamisen hallintaa ja paineensietokykyä, eduksi katsotaan onnistuneiden muutosprosessien toteuttaminen

- näyttöä seurakuntahallinnon ja talouden osaamisesta, hyvistä sosiaalisista taidoista ja innostavasta nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta, joka antaa tilaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukselle

- kykyä verkostoituneeseen työtapaan ja hyviä kommunikointitaitoja niin sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa.

- valmiutta seurakuntien yhteistyön kehittämiseen ja kristittyjen yhteyden rakentamiseen paikkakunnalla

- hyviä viestintätaitoja ja kykyä hyödyntää useita viestintäkanavia

- innostusta kehittää seurakunnan elämää ja toimintaa jäsenyyttä vahvistavaan ja kaikkia seurakunnan jäseniä osallistavaan suuntaan

- valmiutta vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisten kesken

 

Kirkkoneuvosto nimesi vaalia valmistelemaan työryhmän

Seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 9.9.21 vaalia valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat Anja Peräkääly, Anneli Hell, Antti Selkee, Erkki Eteläniemi ja Marjaana Paso.

Tuomiokapitulin nimittämänä vaalin valmistelijana ja prosessin ohjaajana on lääninrovasti Seppo Jarva.

 

Tuomiokapitulin päättää hakijan kelpoisuuden

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämä kirkkoherran haku on käynnissä KirkkoHR-palvelussa 15.9.-15.10.21. Haku päättyy 15.10. klo 15.00.

Kapituli haastattelee hakijat 8.11. ja antaa 17.11. kutakin hakijaa koskevan kelpoisuuslausuntonsa sekä oman kokoavan lausuntonsa hakijoista.

Lausunnossa tuomiokapituli asettaa hakijat kolmeen luokkaan. Luokitus ei kuitenkaan sido seurakuntaa eikä kirkkovaltuutettuja päätöksessään.

 

Lisätietoa vaalista

tiedottaja Marjaana Paso, 040 7441657