Uutislistaukseen

Kirkon viesti rasismikeskusteluun: Ihmisarvon toteutuminen vaatii jatkuvaa työtä

Tiedote. Julkaistu: 17.08.2023, 16:13
Kirkon viestintä

 Ajankohtainen valtioneuvoston Yhdenvertainen Suomi -hanke on pyytänyt myös evankelis-luterilaisen kirkon edustajien lausuntoja. Arkkipiispa Tapio Luoma, Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta -yksikön johtaja Kalle Kuusimäki sekä Porvoon piispa Bo-Göran Åstrand ovat vastanneet kuulemispyyntöön. 

”Demokraattinen yhteiskunta edellyttää jokaisen ihmisen luovuttamattoman ihmisarvon ja siitä nousevien ihmisoikeuksien toteutumista. Demokraattisen yhteiskunnan ihanteisiin on pyrittävä aktiivisesti. Jokaisen demokraattisessa yhteiskunnassa vaikuttavan yhteisön on tarkasteltava myös omaa toimintaansa ihmisarvon luovuttamattomuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta”, arkkipiispa Luoma toteaa vastauksessaan. 

Kuusimäki toteaa, että ”rasismista tulee käydä julkista keskustelua, ja sille tulee asettaa rajat. Erityisen tärkeää on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat kasvaa mahdollisimman syrjimättömässä Suomessa.” 

Piispa Åstrand: ”Tarvitsemme edelleen toimenpiteitä yleisen tietoisuuden lisäämiseksi siitä, miten rakenteellinen rasismi ja epätasa-arvo ilmenevät, ja selkeitä toimintamalleja, miten niitä torjutaan. Koska rasismi usein myös sisältää uskonnollisen ulottuvuuden, olisi tärkeää edistää sekä yhteiskunnallista että uskonnollista lukutaitoa."  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko valmistelee parhaillaan toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka tuottaa työkaluja syrjinnän tunnistamiseksi ja analysoimiseksi sekä syrjinnänvastaiseen työhön paitsi kirkossa myös muualla yhteiskunnassa.  

Rasismi loukkaa perustuslaillisia oikeuksia, kuten uskonnonvapautta. Uskonnonvapaus on kirkolle arvo, jonka turvaamiseksi kirkko tekee uskontodialogisissa verkostoissa jatkuvaa työtä sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Kirkon verkkosivujen kooste rasismikeskustelusta ja kirkon edustajien lausunnot

Lisätietoja:
arkkipiispan erityisavustaja Meri-Anna Paloniemi, p. 040 141 6348, meri-anna.paloniemi@evl.fi 
johtaja Kalle Kuusimäki, p. 050 501 2901, kalle.kuusimaki@evl.fi 
asiantuntija Ulla Siirto, Kirkon maahanmuuttajatyö, p. 040 688 1440, ulla.siirto@evl.fi 
asiantuntija Laura Huovinen, uskontodialogi, p. 040 636 0933, laura.huovinen@evl.fi
piispa Bo-Göran Åstrand, p, 040 142 5216, bo-goran.astrand@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

17.8.2023 19.01