Uutislistaukseen

Kirkollisten avustusten hakeminen

Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen.

Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta elokuussa viranhaltijan esityksestä kokoukseen toimitetun hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti.  Myönnetyt avustukset maksetaan syyskuun aikana.

Avustusten hakeminen:

  • Kirkolliset avustukset ovat haettavissa kuluvalle vuodelle 30.9.2023 mennessä.
  • Hakukelpoisia ovat Sääksmäen seurakunnan alueella toimivat ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.
  • Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty. Puutteellisia hakemuksia ei huomioida. Tietoja voidaan täydentää hakuajan loppuun mennessä.
  • Hakemuksessa on kerrottava, mihin avustusta haetaan (tietty kohde tai yleisavustus).

Yleisavustukset jaetaan pääsääntöisesti neljään kategoriaan:
1. kirkollisen työn ja toimintojen tukeminen
2. kirkollinen yhteistyö
3. kirkon työn tukeminen ulkomailla
4. kristillisten arvojen mukainen yleishyödyllinen toiminta ja auttamistyö.
Kategoriaa ei tarvitse nimetä hakemuksessa, mutta se antaa kuvan kirkollisten avustusten kohdentamisesta ja tarkoituksesta.

  • Avustuksia ei myönnetä hallintokulujen kattamiseen.
  • Hakemuksessa on kerrottava, miten avustuksen hakijan tekemä työ tukee Sääksmäen seurakunnan tehtäviä ja niiden toteuttamista.

Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan:
”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä."

Seurakunnan varoja voidaan jakaa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat edellä mainittuihin seurakunnan tehtäviin tai tukevat näiden tehtävien toteuttamisesta. 

Hakemus osoitetaan Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle ja lähetetään sähköisesti osoitteeseen saaksmaen.seurakunta@evl.fi

 

 

31.8.2023 20.18