Uutislistaukseen

Kuulutus hoitamattomista haudoista

Sääksmäen seurakunnan hautausmailla kuulutetaan lähes 200 hautaa, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty.

Kirkkoneuvosto velvoittaa päätöksellään 31.8.2023 /67 § kirkkolain 3 luvun 33 §:n nojalla hautaoikeuden haltijaa kunnostamaan haudan 30.9.2024 mennessä uhalla, että hautaoikeus menetetään.

Mikäli hautaa ei ole kunnostettu määräajassa, on hautaoikeuden haltijalla 30.6.2025 saakka aikaa poistaa haudalta muistomerkki, jonka jälkeen se siirtyy vastikkeetta seurakunnalle, hautaustoimilaki 14 § 3 mom.

Luettelo kuulutettavista haudoista on nähtävillä seurakuntatoimistossa ja osoitteessa

saaksmaenseurakunta.fi/hautausmaat/kuulutus-hoitamattomista-haudoista-2023-2025

 Asiasta ilmoitetaan myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella (29.9. mennessä).

Hoitamattomat haudat


Tämä kuulutus on julkaistu Valkeakosken Sanomissa 18.9.2023.

12.9.2023 17.19