Uutislistaukseen

Seurakunnassa on avoinna ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (ns. B-virka) täytetään 1.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan ja julistetaan haettavaksi ajalla 29.1.-16.2.2024

Viran tehtävänkuva sisältää kanttorin perustyötä, osallistumista rippikoulutyöhön sekä musiikkikasvatuksen polun rakentamista kirkkomuskareista rippikouluikäisiin.

Hakijalla tulee olla seurakunnallisen elämän tuntemusta ja työnäkyä seurakunnallisen elämän erilaisiin tarpeisiin. Eduksi katsomme huumorintajun ja leikkimielisyyden, luovuuden sekä hyvät tiimityötaidot. Valittavan henkilön tulee osoittaa halua palvella seurakuntalaisia laaja-alaisesti ja yhteistyökykyisesti heidän musiikillisissa toiveissaan. Lisäksi kokemus kasvatustyötä katsotaan eduksi. Arvostamme myös kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 163) mukainen korkeakoulututkinto. Virkaan valitun tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikostaustaote.

 Lisäksi on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta koeajan (6 kk) aikana.

Viran tehtävänkuvaan sisältyvät kanttorin perustyön lisäksi seurakunnan musiikkikasvatuksen toteuttaminen ja kehittäminen alle rippikouluikäisten parissa. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen (2987–3530 euroa/kk). Lisäksi maksetaan KirVESTESn mukaista kokemuslisää ja mahdollista suorituslisää.

Viran hoito edellyttää mahdollisuutta käyttää omaa autoa virkamatkoihin.

Sääksmäen seurakunnassa on käytössä laadukas työterveyshuolto sekä työntekijöiden hyvinvointi-, liikunta- ja lounasetuja varten E-passi.

Viran hakuaika on 29.1.–16.2.2024. Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse 16.2. klo 15 mennessä osoitteeseen ari.rantavaara@evl.fi 

Hakijoiden haastattelut ja musiikkinäytteiden antaminen pidetään 27.2.24 Valkeakoskella. Kirkkoneuvosto päättää virkaan valittavasta kokouksessaan 21.3.2024.

Tiedustelut vs.kirkkoherra Ari Rantavaara, 050 547 6094, ari.rantavaara@evl.fi 

31.1.2024 11.41