Uutislistaukseen

Ovet auki kaikille – Kirkko etsii ratkaisuja tasa-arvotilanteen parantamiseksi

Tiedote. Julkaistu:
Kirkon viestintä


Kirkolle ja seurakunnille tarkoitettu toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on julkaistu verkossa tänään Minna Canthin päivänä 19. maaliskuuta. Sen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi suunnitelman marraskuussa 2023. 

Välineitä yhdenvertaisuuden edistämiseen

Suunnitelma on tehty käytännön toimiin kannustavan verkkojulkaisun muotoon. Se tarjoaa konkreettisia välineitä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seurakunnissa. Se auttaa tunnistamaan epäkohtia ja tilanteita, joissa tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu eivät toteudu. Julkaisu tulee sisältämään muun muassa seurakuntien tasa-arvon ja yhdenvertaisuustilanteen itsearviointityökalun. 

Toiminnallisen suunnitelman julkaisu osuu ajankohtaan, jossa kirkossa avautuu mahdollisuus käsitellä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia kysymyksiä aiempaa laaja-alaisemmin. Tähän toiminnallinen suunnitelma tarjoaa välineitä.

"Seurakunnan perustehtävän näkökulmasta on pidettävä ovet auki ihmisen elämässä toteutuvalle luomisen moninaisuudelle. Ihmisarvo ei toteudu julistuksin vaan käytännön toiminnassa. Toiminnallinen suunnitelma kutsuu periaatteista toimintaan ja jatkuvaan kilvoitteluun lähimmäisen rakastamiseksi", toteaa suunnitelman kirjoittanut sosiaalietiikan asiantuntija Liisa Björklund Kirkkohallituksesta. 

"Kirkosta on vuosisatojen saatossa muodostunut moniääninen yhteisö, jonka piirissä on erilaisia käsityksiä yhdenvertaisuudesta ja sen merkityksestä. Ihmisarvoa koskevat kysymykset ovat  kristillisen uskon aivan keskeisimmistä asioista. 
Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma haastaa meitä tunnistamaan, missä kohden olemme tehneet Jumalan ehdottomasta rakkaudesta ehdollista. Jeesuksen esimerkin mukaisesti meitä kutsutaan kohtaamaan jokainen ihminen rakkaudella, arvostuksella ja kunnioituksella", toteaa arkkipiispa Tapio Luoma suunnitelman esipuheessa.

Suunnitelma perustuu laajaan esityöhön

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu kirkolliskokouksen toimeksiantoon. Suunnitelman laatimista varten perustettiin asiantuntijaryhmä, jossa oli edustajia mm. Kirkkohallituksesta, seurakunnista, hiippakunnista, kirkon työmarkkinalaitoksesta ja Kirkon tutkimuksesta. Ruotsinkielinen sivusto julkaistaan huhtikuussa.

Lisätiedot
Asiantuntija Liisa Björklund, Kirkkohallitus, liisa.bjorklund@evl.fi, p. 050 413 9156  
Tutustu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman verkkosivuihin

19.3.2024 09.55