Uutislistaukseen

Pappilanniemen kurssikeskuksen kuntotutkimusraportti ja sen tuomat toimenpiteet

Sääksmäen seurakunnan omistamassa Pappilanniemen kurssikeskuksessa on ollut sisäilmaongelmia ja henkilökunnan oireilua, jonka vuoksi siellä päätettiin tehdä rakennetutkimus. Sisäilma-, rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen suoritti A-insinöörit Suunnittelu Oy.

Tutkimukset suoritettiin pääosin rakenteisiin tehtyjen rakenneavausten, rakennekosteusmittausten, pintakosteushavaintojen, rakenteista otettujen mikrobinäyteanalyysien ja aistinvaraisten arvioiden avulla, sekä ilmanvaihdon toimintaan liittyvien painesuhdemittausten avulla. Lisäksi tutkittiin ilmanvaihtojärjestelmän kunto erillisellä tutkimuksella.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että molempien rakennusten, Jaakko ja Olavi, ulkoseinärakenteiden lämmöneristeisiin on muodostunut mikrobivaurioita. Vauriot ovat muodostuneet pääasiallisesti puutteellisen ulkopuolisen kosteudenhallinnan seurauksena. Rakenneavausten perusteella todettiin, että ulkoseinä ei ole ilmatiivis rakenne- ja ikkunaliittymien osalta. Tulosten perusteella seinän sisältä saattaa sekoittua ilmaa huonetiloihin päin.

Jaakko –rakennuksen maata vasten olevissa alapohjarakenteissa esiintyy paikoin poikkeavaa kosteutta. Lattiapinnoitteiden alla väliseinien vieressä esiintyy poikkeavaa, liima-aineen pilaantumiseen viittaavaa hajua ja pinnoitemateriaalin mikrobivaurioitumista. Lisäksi todettiin yläpohjan tiiveyteen ja kuitulähteisiin liittyviä epäkohtia.

Olavi –rakennuksessa todettiin alapohjarakenteissa sisäilmaan liittyviä riskitekijöitä, joiden vaikutusta tulee arvioida lisätutkimuksin. Rakennuksen yläpohjassa ja vesikatossa todettiin korjausta vaativia puutteita.

Rakennuksen ilmanvaihdon osalla oli painesuhdemittausten perusteella todettavissa epätasapainoa (yli- ja alipaineisia tiloja). Pääsääntöisesti tilat olivat suositeltua alipaineisempia, mikä lisää rakenteellisten ilmavuotojen riskiä.

Ilmanvaihtojärjestelmä on marraskuun aikana puhdistettu, säädetty ja pienin korjauksin saatu kuntotutkimuksen suositusten mukaiseksi. Rakennuksen paine-ero ulkoilmaan verraten pysyy suositellussa 0…-2 Pa:ssa. Tällä vähennetään merkittävästi riskiä epäpuhtaan ilman kulkeutumisesta rakenteista huoneilmaan.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen, säädön ja tehtyjen korjauksien jälkeen tilat ovat käyttökelpoisia.

Pappilanniemen kurssikeskuksen Jaakko-rakennus on rakennettu vuonna 1976 ja Olavi-rakennus 1979.  Molempien rakennusten peruskorjaukset ja Jaakko-rakennuksen laajennus valmistuivat 2007.

Kurssikeskuksessa käy vuosittain 15.000-20.000 asiakasta, joista noin puolet on oman seurakunnan kurssi- ja leiritoiminnan asiakkaita ja puolet ulkoisia asiakkaita.

 

Sisäilma-, rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen vuoksi Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.12.2017 tilata lisätutkimukset Jaakko-rakennuksen kellarikerroksesta löytyneen mikrobivaurion laajuuden selvittämiseksi sekä teettää Pappilanniemen kurssikeskuksen korjaamisesta hankesuunnitelma.

Projektin käynnistäminen annettiin kiinteistö- ja hautatoimen työryhmän tehtäväksi tammikuun 2018 loppuun mennessä.

 

11.12.2017 11.17