Uutislistaukseen

Sääksmäen seurakunnan kuorotoiminnan kehittäminen

Sääksmäen seurakunnan kuorotoiminnan kehittäminen

Musiikki on vahvasti läsnä kaikessa seurakunnan toiminnassa. Sääksmäen seurakunnan kanttorit palvelevat vuosittain yli 200 hautajaisissa, yli sadassa messussa, kymmenissä vihkimisissä ja lukuisissa eri-ikäisiä tavoittavissa tilaisuuksissa. Seurakunnan omaa, monipuolista musiikki- ja konserttitoimintaa pyritään edelleen kehittämään, jotta se vastaisi kattavasti moninaiseen tarpeeseen.

Suomen kirkkomusiikkiliitto on valtakunnallinen järjestö, joka tukee ja edistää kirkkomusiikkitoimintaa. Aiemmin siihen ovat voineet kuulua ainoastaan yhdistysmuotoiset kuorot, mutta vuodesta 2017 alkaen myös seurakunnat ovat voineet liittyä kirkkomusiikkiliiton jäseneksi. Seurakuntajäsenyyden myötä kaikki seurakunnan musiikkitoiminnan muodot pääsevät jäsenetujen piiriin. Sääksmäen seurakunta on päättänyt liittymisestä Suomen kirkkomusiikkiliittoon. Tämä mahdollistaa lasten, nuorten ja aikuisten kaiken musiikkitoiminnan yhdenvertaiset jäsenedut. Muutoksen myötä seurakunnan kaikki musiikkitoiminta on kirkkoneuvoston päätöksellä budjetoitu musiikkityön budjettiin 2019. Tämä merkitsee sitä, että seurakunta ei jatkossa maksa avustusta yhdistysmuotoisille kuoroille. Sääksmäen seurakunnassa on toiminut kaksi yhdistysmuotoista kuoroa, joiden kanssa on käyty keskusteluja kuorotoiminnan muutoksista.

Tammikuussa 2019 seurakunnassa aloittaa toimintansa kaksi kuoroa: seniorikuoro sekä työikäisten kuoro. Seniorikuoro kokoontuu keskiviikkoisin klo 15.30–17.00 Kappelikirkossa. Seniorikuoroon ei ole laulukoetta. Työikäisten (alle 65-vuotiaat) kuoro kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.30–19.00 Kappelikirkossa. Kuoroon otetaan laulajat hyväksytyn koelaulun perusteella. Riittävä määrä kuoroon sitoutuneita laulajia on molempien kuorojen toiminnan edellytys. Kuoroista ja koelaulusta tiedotetaan tarkemmin alkuvuonna 2019.

Lisätietoja:

Kanttori Maaret Manni-Korpi, 040 744 1632, maaret.manni-korpi@evl.fi

 

19.12.2018 12.07