Uutislistaukseen

Piispat: Lähiomaiset voivat osallistua hautaan siunaamiseen

Tiedote. Julkaistu: 18.03.2020, 18:54
Kirkon viestintä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat tarkentaneet ohjettaan osallistumisesta hautaan siunaamisiin.

Piispojen tarkentamassa ohjeistuksessa yleisenä rajana pysyy edelleen rajoitus kymmeneen osanottajaan. Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä kuitenkin olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan.

Yleisrajoituksen perusteena on piispojen ohjeen mukaan vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä, mikä voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Piispat toivovat kaikkien ymmärrystä tälle tosiasialle.

”Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen”, piispat muistuttavat.

Muiden kirkollisten toimitusten osalta kukin piispa antaa hiippakunnassaan tarvittaessa yksittäistapauksissa ohjeita tässä kerrotun peruslinjan mukaisesti.

Koko ohje on tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja: arkkipiispan teologinen erityisavustaja Petri Merenlahti, p. 040 142 5299

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on lähes neljä miljoonaa jäsentä. Suomen suurin uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirkon viestintä välittää ajantasaista tietoa kirkosta medialle ja suurelle yleisölle. Kirkon verkkosivusto osoitteessa evl.fi

Kirkon viestintä

 

Liitteet

18.3.2020 19.26