Uutislistaukseen

pelkkä-sydän.png

Yhteisvastuu 2021 - avustuskohteena vähävaraiset vanhukset Suomessa ja kehittyvissä maissa

8.2.2021 18.11

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa. Koronaepidemia on kurittanut entisestään juuri näitä kaikkein hauraimpia. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla.

 

Oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme

MobilePay-numeroon 31037 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/saaksmaki

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 302591. Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Kiitos lahjoituksestasi!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Diakoniatyöntekijä Inka Valtamo kertoo, miltä ikäihmisten arki näyttää Sääksmäen seurakunnan diakoniatiimin silmin Valkeakoskella ja mihin Yhteisvastuu-keräyksen paikallinen tuotto käytetään.

Miten ikäihmisten ongelmat ja vaikeudet näkyvät Valkeakoskella esimerkiksi seurakunnan diakonian kohtaamien ihmisten arjessa? Onko tilanne pahentunut viimeisen vuoden aikana?

- Korona-aika ja viime keväinen soittokierros yli 80-vuotiaille toivat esille sen, että isolla osalla ikäihmisistä on tukiverkostoa, mutta että yksinäistenkin määrä Valkeakoskella on kovin suuri. Korona-aika on kyllä pahentanut yksinäisyyttä ja taloudellisia vaikeuksia. Ongelmia tulee myös siitä, ettei kaikilla ikäihmisillä ole tietokoneita/älypuhelimia käytössään. Monen tilanne  pahenee sitä mukaa, mitä enemmän palveluja siirtyy nettiin.

Millaisilla toimilla seurakunnan diakonia jo nyt tukee paikallisia ikäihmisiä?

- Autamme myös ikäihmisiä taloudellisesti . Puolessa ikäihmisten kontakteista aiheena on ollut talousongelmat. Diakoniavastaanoton kävijämäärät ovat nousseet koronan aikana. Teemme kotikäyntejä, jos asiakkailla on yksinäisyyttä tai käsiteltäviä ongelmia, mutta korona-aikana olemme pitäneet asiakkaisiin enemmän yhteyttä puhelimitse. Normaaliaikaan matalan kynnyksen toimintaa on kahvila Kohtaamispaikka ja kokoavaa eläkeikäisten toimintaa ovat erilaiset piirit, ryhmät ja leirit. Jokainen diakoniatyöntekijä osallistuu messuihin avustajana noin kerran kuussa, tällä hetkellä messut striimataan srk:n YouTube-kanavalle.

- Diakoniavastaanotto seurakuntatalolla on ollut avoinna myös korona-aikaan. Vähävaraisten ruoka-apu toimii myös korona-aikana ja siihen sisältyy Toivon Talon ruokailu & kauppojen ja koulujen ylijäämäruokien jakelut Valkeakosken seurakuntatalolla.

- Sääksmäen seurakunnan some-tilit tavoittavat myös ikäihmisiä.

- Teemme lisäksi laajalti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kaupungissa. Tällaista yhteistyötä on mm. Lähitori. Diakonialla on myös oma edustajansa vanhusneuvostossa.

Mitä käytännön toimenpiteitä Sääksmäen seurakunta toteuttaa omalla keräysosuudellaan?

-    Diakoniatiimissä päätettiin, että keräyksen omavastuuosuudella hankitaan taloudellisessa ahdingossa oleville ikäihmisille hyvinvointia ja jaksamista tukevia lahjakortteja (esim. hieronta, jalkahoito, parturi).

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan.

yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi

#yhteisvastuu2021
#enitenyllättiköyhyys

#kirkkokoskissa