Uutislistaukseen

Sääksmäen seurakunnassa on avoinna kirkkoherran virka

16.9.2021 07.52

KUULUTUS        


Tuomiokapituli julistaa haettavaksi


Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran viran.


Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.


Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnon (9.9.2021 § 111) mukaan kirkkoherraksi valittavalta
seurakunta odottaa:
- sitoutumista kirkon strategiassa hyväksyttyihin arvoihin: kirkon yhteinen usko,
avoimuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisyys
- kykyä toimia hengellisenä johtajana ja johtaa strategiatyötä muuttuvassa ympäristössä
- muutosjohtamisen hallintaa ja paineensietokykyä, eduksi katsotaan onnistuneiden
muutosprosessien toteuttaminen
- näyttöä seurakuntahallinnon ja talouden osaamisesta, hyvistä sosiaalisista taidoista ja
innostavasta nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta, joka antaa tilaa henkilöstön ja
luottamushenkilöiden asiantuntemukselle
- kykyä verkostoituneeseen työtapaan ja hyviä kommunikointitaitoja niin sisäisessä kuin ulkoisessa
toiminnassa
- valmiutta seurakuntien yhteistyön kehittämiseen ja kristittyjen yhteyden rakentamiseen
paikkakunnalla
- hyviä viestintätaitoja ja kykyä hyödyntää useita viestintäkanavia
- innostusta kehittää seurakunnan elämää ja toimintaa jäsenyyttä vahvistavaan ja kaikkia
seurakunnan jäseniä osallistavaan suuntaan
- valmiutta vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisten kesken


Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut
pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Palkkaus on
vaativuusryhmän K30 mukainen.


Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, johon löytyy linkki KirkkoHR:n avoimista
työpaikoista:
https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist


Toissijaisesti hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
Näsilinnankatu 26
33200 Tampere
tai sähköpostitse: tampere.tuomiokapituli@evl.fi, jolloin hakemuksen liitteeksi liitetään vastaukset
verkkolomakkeen kohdassa ”tehtäväkohtaiset tiedot” oleviin virkaan liittyviin kysymyksiin.


Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 15.10.2021 klo 15:00 mennessä.

Tuomiokapituli haastattelee virkaa hakeneet ma 8.11.2021.
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Hannu Laukkonen, notaari